10 marca 2017

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej buduje struktury pozwalające na bardziej efektywny wpływ na propagowanie dobrych praktyk w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Te działania mają jeden cel, wprowadzenie standardów zapewniających bezpieczne użytkowanie urządzeń do składowania i dystrybucji towarów, będących na wyposażeniu magazynów, centrów dystrybucji i innych obiektów do przechowywania towarów.

Uchwałą zarządu Stowarzyszenia powołany został Komitet ds. Szkoleń, którego zadaniem jest opracowywanie, metodologii i założeń programowych dotyczących szkolenia specjalistów w określonych obszarach funkcjonalnych magazynu, zgodnych z najwyższymi standardami dobrych praktyk.

Komitet ds. Szkoleń jest ciałem doradczym dla zarządu i wykonawczym w zakresie realizacji szkoleń, skład komitetu zapewnia merytoryczne treści i tematy poruszane na szkoleniach.  Z pośród kandydatów na członków Komitetu ds. Szkoleń wybrano osoby, które legitymują się stosownymi kompetencjami.

Więcej informacji TUTAJ

Admin