13 września 2016

Technologie w magazynowaniu i logistyce, to nie trendy, to  rzeczywistość kształtująca nowe wymiary bezpieczeństwa, to jakościowo inny poziom kultury bezpieczeństwa. Już niespełna dwa tygodnie zostało do rozpoczęcia III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie,  wydarzenia na którym omawiane będą zagadnienia mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji towarów.

„III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE przedstawi osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Wykorzystane zostanie doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności. Przedstawiciele wymienionych instytucji  przedstawią sprawdzone rozwiązania, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.

 III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie

III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE, to przewidziana na cały czas trwania targów impreza, na której każdego dnia prezentowana będzie problematyka związana z bezpieczeństwem pracy w magazynie. Eksperci instytucjonalni i praktycy omawiać będą przepisy i normy obowiązujące w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Prelegenci w sposób nieszablonowy przedstawią najbardziej istotne, najczęściej występujące problemy związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie, a także  pokażą narzędzia pozwalające na minimalizację ryzyka.

Każdego dnia w części edukacyjnej poruszana będzie inna tematyka:

  1. Dzień pierwszy….prewencja – co by było gdyby…. Przewidujmy, nie gdybajmy, stosujmy się do istniejących uregulowań prawnych i technicznych. Czy zawsze trzeba się do tych uregulowań stosować? Co się stanie, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny?
  2. Dzień drugi….eksploatacja – Jaką rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracowników i pracodawców? Prelegenci przedstawią modele audytów bezpieczeństwa w magazynie, jak powinien taki audyt być przeprowadzony, na co zwracać szczególną uwagę.
  3. Dzień trzeci….szkolenia – czy szkolenia są potrzebne, jak wybrać dobre szkolenie? Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas szkoleń. Szkolenie stanowiskowe, jakie ma znaczenie, czy jest potrzebne, dlaczego nie można go lekceważyć? Pierwsza pomoc w magazynie – praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w magazynie.
  4. Dzień czwarty….warsztaty –  Intensywne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w magazynie, według programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników w branży TSL – Transport – Spedycja – Logistyka. Szereg prostych czynności, jakich możemy się podjąć na miejscu zdarzenia może uratować życie. Te pierwsze minuty od zdarzenia, w ocenie specjalistów są najważniejsze, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważnym elementem w sytuacjach krytycznych. Dojazd służb na miejsce zdarzenia często przekracza 5 minut, zwykle docierają po czasie, który w zależności od podjętych czynności, decyduje o uratowaniu życia poszkodowanemu.

Strona www.fbwm.pl  rejestracja  http://fbwm.pl/zglosUdzial.html

To wyjątkowe wydarzenie odbywać się będzie podczastargów LOGIPAK 2016, w Poznaniu, 26-29.09.2016 r. na terenie MTP, w pawilonie 3a na antresoli. Sala konferencyjna na 70 miejsc siedzących, cztery dni dedykowane rozwiązaniom prezentowanym na III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE, stoiska informacyjne partnerów technicznych i merytorycznych.

Źródło: PSTM