19 czerwca 2017

W dniach 6-9 czerwca 2017r. odbyła się kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, imprezy targowej będącej częścią – jednocześnie je uzupełniającą, targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska. To wydarzenie jest odwiedzane przez osoby związane z bezpieczeństwem pracy oraz zarządzających w firmach. Wystawcy przedstawili ofertę związaną z bezpieczeństwem pracy, produkty i rozwiązania systemowe.  Salon jest znakomitą okazją do zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu ochrony i bezpieczeństwa pracy, gdyż w tym obszarze również pojawia się coraz więcej nowoczesnych rozwiązań.

Mariusz Szewczyk, ekspert PSTM

W pawilonie 6A wystawcy zaprezentowali całą gamę środków ochrony indywidualnej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, odzież ochronną i roboczą, wyposażeniem miejsca pracy w ergonomiczne rozwiązania oraz środki ochrony zbiorowej. Prezentowane produkty i rozwiązania znajdują zastosowanie również w magazynie, jak drabiny czy podesty magazynowe oferowane przez Akala Faraone Sp. z o.o., znaki poziome malowane w magazynie oferowane przez firmę Ergomat , czy bariery elastyczne prezentowane przez firmę BP Techem.

Marcin Kozłowski, ekspert PSTM

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, zaznaczyło swoja obecność na tej imprezie  organizując wraz z kancelarią SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy, panel poświęcony tematyce bezpieczeństwa pracy w magazynie. Prelegentami byli z ramienia Stowarzyszenia byli Mariusz Szewczyk i  Marcin Kozłowski, eksperci Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej oraz Anna Kamińska z kancelarii SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy.

Anna Kamińska, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Prelegenci  przedstawili zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w magazynie i ich wpływie na bezpieczeństwo pracy oraz odpowiedzialności zarządzających za wdrażanie rozwiązań ochrony pracy. Udział w konferencjach Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle dla uczestników targów był bezpłatny, poruszana tematyka dotykała swoją treścią wszystkich obszarów bezpieczeństwa pracy. Eksperci wielu dziedzin dzielili się wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Admin