30 września 2019

Świadomość bezpieczeństwa pracy w magazynach rośnie z każdym rokiem, poprawia się tym samym stan bezpieczeństwa w magazynach. Jednak nigdy nie jest za dobrze, zawsze może być lepiej. Nieżyjący już założyciel sieci IKEA, Ingvar Kamprad, podczas otwarcia pierwszego centrum logistycznego IKEA  w Polsce powiedział: „Cokolwiek się zrobi, należy mieć na uwadze to, że zawsze można coś poprawić i zrobić to lepiej”. Te słowa idealnie pasują do filozofii bezpieczeństwa pracy, gdyż zawsze można coś w tej dziedzinie poprawić i gdy już osiągniemy jakiś poziom, pojawiają się kolejne obszary konieczne do zmiany.

Na zorganizowany przez wydawnictwo LOG4.pl po raz pierwszy  Prses Day, który odbył się 24 września w Strykowie, przybyły osoby wykonujące przeglądy regałów, określane przez normę PN-EN 15635 mianem PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety). W tym gronie większość stanowiły osoby przeszkolone przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, legitymujące się certyfikatem i legitymacją PRSES.

Partnerem merytorycznym Prses Day było Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, a partnerami technicznymi były firmy wpisujące się swoimi działaniami w program przedsięwzięcia. Firmy: AG Consult, Bautech, Kuehne + Nagel Polska,  STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi czy Toyota Material Handling Polska, zaprezentowały produkty i działania wspierające pracę PRSES.

Stowarzyszenie podczas szkoleń Specjalistów PRSES zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo ich pracy, ponieważ wchodzą w strefy niebezpieczne, wykonując swoje czynności. To samo odnosi się do wszystkich uczestników procesów składowania i dystrybucji w magazynie – należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo w miejscu pracy, stosując się do przyjętych w tym miejscu norm i zachowań określonych przez służby BHP.

Prses Day to wyjątkowe wydarzenie dedykowane PRSES, którego celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa i obowiązków, ubezpieczenia i odpowiedzialności oraz zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami pomocnymi w wykonywaniu przeglądów regałów magazynowych. Te zagadnienia omówione zostały w blokach tematycznych, a na szczegółowe pytania odpowiadali prelegenci.