27 maja 2013

Pierwsze walne zebranie PSTM

W dniu 21.05.2013r. w Hotelu Niagara w Węglewie Kolonii k. Konina, odbyło się pierwsze zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. To już drugi rok działalności Stowarzyszenia, w pierwszym założycielskim spotkaniu w Poznaniu, uczestniczyło dwudziestu członków założycieli, po którym nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia. Dokładnie w miesiąc po spotkaniu, w dniu 02.03.2012 roku, zarejestrowano Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, w KRS nr 0000412922.

Na pierwsze Walne Zebranie Członków stawiło się trzynastu członków, było to zwykłe zebranie sprawozdawcze z działalności wybranych władz Stowarzyszenia. Pierwszy rok działalności, był rokiem szczególnym, większa część działań toczyła się wokół spraw organizacyjnych związanych z tworzeniem struktur działalności stowarzyszenia, jak opracowanie regulaminów pracy, przygotowanie deklaracji członkowskich, opracowanie założeń do tworzenia Komitetów Technicznych, założenie strony internetowej, źródła komunikacji z rynkiem.

Na spotkaniu założycielskim Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, jednym z zamierzeń Stowarzyszenia, było członkostwo w FEM oraz ERF, w tym celu powołany został komitet stowarzyszeniowy. Doprowadziło to do złożenia stosownych dokumentów akcesyjnych do tych organizacji, z obu organizacji Stowarzyszenie uzyskało zgodę i ustalane są szczegóły przystąpienia do tych organizacji. Tak więc, oczekiwania wielu członków staną się faktem i Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej stanie się członkiem tych prestiżowych i wpływowych organizacji w Europie.

Pierwsze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, nakreśliło kolejne cele do których realizacji zobowiązało zarząd i wszystkich członków. Stowarzyszenie jest organizacją specjalistów, których wiedza i potencjał zostanie w działaniach wykorzystany z pożytkiem dla rynku. Nikt nie zna rynku lepiej, niż ci, którzy na co dzień zmagają się z jego problemami, a tych nie brakuje w branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Największym problemem jest bezpieczeństwo pracy i eksploatacji sprzętu wyposażenia magazynu, co zgodnie stwierdzili wszyscy uczestnicy spotkania, trzeba więc przyszłe działania skierować w tym kierunku.

Andrzej Szymkiewicz