19 stycznia 2016

Ukazał się pierwszy numer biuletynu technicznego PSTM, w którym Stowarzyszenie zajęło stanowisko w sprawie metody naprawy regałów poprzez prostowanie uszkodzonych elementów. Metoda bardzo kontrowersyjna, ponieważ kłóci się z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN 15635 – Stalowe statyczne systemy składowania. Stowarzyszenie zgodnie ze swoimi statutowymi założeniami, dotyczącymi propagowania zasad dobrych praktyk przy projektowaniu, użytkowaniu, serwisowaniu i naprawie systemów składowania, nie może akceptować metod, które nie są udokumentowane badaniami technicznymi.

Nasi eksperci działający w Komitecie Technicznym Regałów, wypowiedzieli się w kwestii tej metody, o którą pytają użytkownicy regałów magazynowych. Opinia naszych ekspertów stała się podstawą do przedstawienia stanowiska Stowarzyszenia, w sprawie metody naprawy elementów konstrukcyjnych regałów magazynowych, poprzez prostowanie.

W załączeniu plik do pobrania, Biuletyn Techniczny nr 1-2016

Admin