8 października 2013

W dniach 9-10 września br. w Londynie, odbyło się walne zgromadzenie członków ERF (European Racking Federation), na którym, wśród wielu przyjętych uchwał, była ta, która PSTM interesowała najbardziej. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, uchwałą walnego zgromadzenia zostało przyjęte na członka European Racking Federation z prawem dwóch głosów. Stowarzyszenie reprezentowali, Marcin Olejnik – wiceprezes PSTM, Rafał Dalewski – Przewodniczący Komitetu Technicznego Regałów oraz Wojciech Dębski – członek Komitetu Technicznego Regałów.

Stowarzyszenie będąc pełnoprawnym członkiem ERF, bierze czynny udział w pracach tej organizacji na rzecz normalizacji przepisów i norm dotyczących regałów magazynowych. Poprzez Komitety Techniczne, organizacja ma realny wpływ na tworzenie uregulowań prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie deleguje do grup problemowych członków, którzy informować będą na bieżąco, o tematach, które są przedmiotem pracy komitetów. Obecnie procedowanych jest kilka istotnych dla branży regałowej programów, więc pracy na pewno nie zabraknie. To jest zupełnie nowe doświadczenie dla Stowarzyszenia i członków, fakt, że PSTM przyjęte zostało w pierwszym „podejściu” ma znaczenie, to jest akceptacja kompetencji członków Stowarzyszenia. W interesie nas wszystkich, leży wykorzystanie wiedzy i doświadczenia członków stowarzyszenia, dobrze, że możemy wpływać na ważne dla branży decyzje.

Ten sukces szybkiego członkostwa Stowarzyszenie zawdzięcza trzem firmom – Mago SA, Nedcon Silesia Sp. z o. o oraz Olejnik Systemy Magazynowe, które wspierając materialnie i intelektualnie, walnie się to niego przyczyniły. O potrzebie, bycia członkiem, tej ważnej na europejskim rynku organizacji branżowej, nie trzeba przypominać, teraz skupić się trzeba nad problemami, które możemy rozwiązać, będąc wewnątrz tej liczącej się na europejskim rynku organizacji. Na stronie internetowej ERF znajdują się dane kontaktowe PSTM http://www.erfed.org/members/524aad381a027/PSTM

Admin.