26 listopada 2013

W dniu 20 listopada 2013 r. Walne Zgromadzenie FEM jednogłośnie zatwierdziło wniosek o członkostwo Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej (PSTM). Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem European Federation of Material Handling (FEM) co można sprawdzić na stronie http://www.fem-eur.com/index.php/associations_poland/en/ . Nasze starania o członkostwo zakończyły się pozytywnie, powołany w tym celu komitet stowarzyszeniowy zrealizował nasze cele. Członkostwo PSTM w europejskich organizacjach o podobnym profilu działalności, zapisane jest w statucie Stowarzyszenia.

Tak więc w krótkim czasie, Stowarzyszenie zostało przyjęte do dwóch liczących się na rynku organizacji technicznych o szerokich kompetencjach doradczych we władzach ustawodawczych Unii Europejskiej. Delegowani przez Stowarzyszenie specjaliści, będą aktywnie brać udział w tworzeniu nowych jakościowo regulacji w branży regałów magazynowych oraz transporcie logistyki wewnętrznej.

Na wstąpieniu nasze działania się nie kończą, to jest początek naszej drogi do realizacji naszych celów statutowych, które przyczynią się do normalizacji rynku w Polsce oraz do podniesienia jakości świadczonych na nim usług, prze wszystkich jego uczestników. Członkowie Stowarzyszenia, będą wykorzystywać tą wiedzę, którą będzie się dzielić FEM z naszą organizacją.

Administrator