25 sierpnia 2021

W styczniu 2022 roku opublikowana ma zostać rewizja normy PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania — Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne, która określa wymagania do projektowania i dokładności montażu stalowych regałów wysokiego składowania. Jest to jedna z podstawowych norm pozwalających oceniać bezpieczeństwo regałów przemysłowych.

W nowej wersji normy przede wszystkim dodano wymagania dla regałów wjezdnych i wspornikowych, a z kolei usunięto wszelkie wytyczne dotyczące posadzki w magazynie pozostawiając odwołanie do norm branżowych FEM 10.2.14 dla regałów obsługiwanych wózkami widłowymi i FEM 9.831 dla regałów obsługiwanych układnicą.

Rewizja normy EN 15620 została przygotowana przez Grupę Roboczą WG2 CEN TC / 344 pod przewodnictwem eksperta z brytyjskiego komitetu normalizacyjnego BSI – Mike Savage.