13 lutego 2020

Członek wspierający Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej – firma NEDCON Silesia była gospodarzem spotkania piątej grupy roboczej FEM Racking & Shelving, które odbyło się we Wrocławiu 29-30.01.2020r.

Grupa ta zajmuje się przygotowaniem pierwszego szkicu normy Europejskiej do projektowania stężonych regałów półkowych będącego jednocześnie rewizją aktualnej normy FEM 10.2.06.

W pracach tej grupy roboczej czynny udział bierze także członek PSTM Mariusz Kołodziejczak.