14 września 2015

W dniu 7 września br. we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie nowego składu Komitetu Technicznego Regałów i pod przewodnictwem nowego przewodniczącego Wojciecha Dębskiego, na którym realizując postanowienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zapoznano się z systemem QRS. Omawiane były również problemy zgłoszone przez członków KTR, dotyczące nomenklatury regałowej, dokumentacji i bezpieczeństwa technicznego regałów. Wszystkie tematy bardzo istotne, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo w magazynie.DSC_3971

System do analizy bezpieczeństwa w magazynie – QRS, prezentował Wiesław Staniuk, omawiając jego podstawowe funkcjonalności i analityczne podejście do każdej istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa czynności. System QRS jest autorskim projektem, który otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia uznanych na rynku instytucji branżowych, system jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w branży gospodarki magazynowej i logistyki, jego autorów. Dotyka wszystkich ważnych obszarów funkcjonowania magazynu i jest dostosowany do wielu rodzajów wyposażenia statycznego i dynamicznego w magazynie.

Zgłoszone przez członków Komitetu Technicznego Regałów tematy, dotyczące terminologii, standaryzacji w dokumentacji czy bezpieczeństwo techniczne regałów, zostały wstępnie omówione przez uczestników spotkania. Tematy same w sobie są bardzo „pojemne”, a że są niezmiernie ważne – co wszyscy zgodnie stwierdzili, nie można ich dogłębnie przeanalizować na jednym spotkaniu. Dyskusja była bardzo rzeczowa, zaproponowano sposoby realizowania potrzebnych zmian, które niewątpliwie potrzebne są na rynku i Stowarzyszenie może oraz powinno stać się ich animatorem. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, wymagające długofalowych działań, jednak trzeba je realizować dla poprawy jakości rynku i wprowadzenia dobrych praktyk, tak potrzebnych w kontaktach biznesowych, branży magazynowej.

Admin.