15 września 2015

W dniu 11 września br. w siedzibie oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu odbyło się szkolenie dla inspektorów PIP, którzy wykonują inspekcje w centrach dystrybucyjnych i magazynowych. Celem tego spotkania, było zapoznanie inspektorów z dwoma tematami, dotyczącymi magazynów i gospodarki magazynowej, pierwszy to palety o znormalizowanych wymiarach zgodnych z karta UIC, typu EPAL oraz bezpieczeństwo w magazynie ze wskazaniem na regały.

Na sali szkoleniowej

Na sali szkoleniowej PIP w Poznaniu

Pierwszy z tematów przedstawił przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego EPAL , Paweł Wojciechowski, zapoznał uczestników z problematyką dotyczącą palet, ich legalności w świetle ustawy „Prawo własności przemysłowej” oraz wpływie jakości palety na bezpieczeństwo użytkowania. Pokazał jak odróżniać palety które nie spełniają norm i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w procesie składowania.

Paweł Wojciechowski PKN EPAL

Paweł Wojciechowski, Polski Komitet Narodowy EPAL

W części poświęconej tematyce bezpieczeństwa w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem jakości i eksploatacji regałów, zagadnienia z tym związane omówił Tomasz Chojnacki przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Przedstawianie zagadnień, znanych inspektorom jednak z innego punktu widzenia, miało swoją wartość i nie pozostało bez echa.

Tomasz Chojnacki Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej

Tomasz Chojnacki, Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej

To pierwsze takie wspólne szkolenie Stowarzyszenia producentów palet Polskiego Komitetu Narodowego EPAL oraz Polskiego Stowarzyszenia Technik Magazynowej, dla inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, mające na celu zwrócenie uwagi inspektorów na aspekty bezpieczeństwa wpływające na jego jakość, na które inspektorzy nie zwracali takiej uwagi. Szkolenie to, zapewne poszerzyło ich wiedzę na tematy, których dotąd w tych kategoriach nie rozpatrywali.
Admin