10 kwietnia 2017

Norma PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania. Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Organizuje pierwsze w Polsce szkolenie certyfikowanych Specjalistów PRSESzakończone egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.

Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie. Poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.

Wyedukowany specjalista PRSES analizuje zdarzenia zaistniałe w magazynie i tworzy rozwiązania zapobiegające powtórzeniu się lub powstawaniu nowych zagrożeń.

Pięć bloków tematycznych przygotowanych przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, zapewnia wszechstronną wiedzę na temat użytkowania i przeglądów regałów magazynowych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami.

Szkolenia będą sią odbywały cyklicznie, w każdym udział może wziąć tylko 20 osób, uzyskane kompetencje ważne są na okres 2 lat, po tym okresie Specjalista PRSES, musi uzyskać autoryzację poprzez egzamin eksternistyczny. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej wprowadza nową jakość w użytkowaniu sprzętu i organizacji pracy w magazynie, czyniąc pracę efektywną i bezpieczną.

Szczegóły na dedykowanej stronie PRSES.

Admin