10 października 2016

Wydarzenie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym podnoszące świadomość bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, odbyło się w dniach 26-28 września podczas targów LOGIPAK w Poznaniu. Uczestnicy Forum potwierdzili potrzebę organizacji takiego wydarzenia, które nie ma odpowiednika na rynku gospodarki magazynowej i logistyki, a skala problemów jakie dotykają tę branżę, jest bardzo duża. Na wiele z nich słuchacze otrzymali odpowiedź, na inne trzeba konsultacji z innym gronem specjalistów.

iii-forum-bzpieczenstwa-w-magazynie

III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie wykorzystało doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, którzy omawiali zagadnienia od strony przepisów prawa i odpowiedzialności. Partnerzy techniczni reprezentujący dostawców sprzętu i wyposażenia jak, MAGO S.A., Elokon Logistics Sp. z o.o., Logis Sp. z o.o., Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o., Baumalog Sp. z o.o., Continental Opony Polska Sp. z o.o., CAMSO POLSKA S.A., przedstawili sprawdzone rozwiązania, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.

III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie

To spotkanie specjalistów teoretyków oraz praktyków bardzo wiele wnosi do dyskusji na temat bezpieczeństwa pracy w magazynie. Technologiczne i techniczne rozwiązania wyprzedzają znacznie rozwiązania systemowe, a legislacja nie nadąża za zmianami. Są jednak obszary gdzie te zmiany nie są wskazane, a częste zmiany i nowelizacje niw wpływają korzystnie na „aklimatyzację” przepisów. Z opinią dotyczącą stabilności oraz ciągłości przepisów zgadzają się wszyscy, wiele zapisów w prawie nie zmieniło się od lat niemniej z ich stosowaniem nadal są problemy. Stykają się z tymi problemami inspektorzy pracy z PIP a także UDT, którzy realizując zadania kontrolują przestrzeganie przepisów w miejscu pracy.

iii-forum-antoni-saulewicz-o-szkoleniach

Prewencja jest najlepszym środkiem zapobiegania wypadkom, które powstają głównie za sprawą nieodpowiedzialnych działań pracowników w magazynie. O tym mówili eksperci instytucjonalni, a omawiając przepisy z zakresu prawa pracy odnoszące się do pracy w magazynie, wzbogacali prelekcje przykładami takich nieodpowiedzialnych zachowań.

Eksploatacja coraz większej ilości urządzeń w magazynie, stwarza wielu użytkownikom problemy skutkujące groźnymi niekiedy wypadkami. Wielu prelegentów wzbogacało materiałem zdjęciowym swoje wystąpienia dodając komentarz zgodny z literą prawa. Niepokoi tylko skala tego zjawiska, lekceważenia elementarnych zdawałoby się postaw w obsłudze urządzeń będących na wyposażeniu magazynu.

iii-forum-dyskusje-z-ekspertami

Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali rolę szkolenia na każdym szczeblu organizacyjnym pracy. Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas szkoleń, jest nie do przecenienia, to wyrabia określone postawy w krytycznych sytuacjach. Szkolenie stanowiskowe, jest pierwszym i obowiązkowym, bez którego pracownik nie powinien rozpoczynać pracy.

iii-forum-marcin-olejnik-o-eksploatacji-regalow

Na dotykowym ekranie uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą partnerów III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, nowoczesna technika pozwalała szybko zapoznać się z aktualną ofertą oraz wysłać zapytanie do eksperta.

iii-forum-dyskusje-przy-ekranie-dotykowym

III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie wpisuje się jako kompetentne wydarzenie aktywizujące czołowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pracy w magazynie. Ta oraz poprzednie edycje pokazują, że powoli zmienia się optyka postrzegania problematyki bezpieczeństwa pracy w magazynie. Jest coraz więcej nowoczesnych rozwiązań technicznych, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w magazynie, ale najważniejsze jest to, że świadomość korzystania z przepisów prawa pracy oraz dostępnych narzędzi i rozwiązań jest coraz większa.

PSTM

Foto: Log4