6 lipca 2015

W Hotelu Korona Palace, 24 czerwca 2015 roku, w miejscowości Leźnica Wielka, położonej niedaleko pierwszej w Polsce autostrady A2, odbyło się Walne Zebranie Członków, pierwszego w Polsce Stowarzyszenia skupiającego w swych szeregach specjalistów z branży wyposażenia magazynów i logistyki wewnętrznej. Nasza działalność zaczyna być zauważana w branży, odbyły się dwie znaczące dla wizerunku Stowarzyszenia imprezy, w których nasi członkowie dzieli się swoja fachowa wiedzą. foto-1 Walne Zebranie Członków odbyło się w wyznaczonym terminie, wymagana statutowa większość członków wzięła udział w głosowaniach sprawozdań i uchwał. Podsumowany był drugi pełny kalendarzowy rok działalności Stowarzyszenia, w którym odbyło się I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie – pierwszy poważny krok w kierunku większej aktywności Stowarzyszenia na rynku. Miejscem tej ważnej dla wszystkich uczestników rynku imprezy były targi TAROPAK na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Poprze to wydarzenie Stowarzyszenie zaistniało w świadomości wielu uczestników targów i samego forum, jako organizacja posiadająca szerokie w tej materii kompetencje. Nawiązała się współpraca z takimi urzędami jak Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która skutkuje budowaniem pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, jako organizacji, która bezpieczeństwo w magazynie traktuje priorytetowo. Zarząd Stowarzyszenia zdał relację z tej pierwszej imprezy, która zamknęła się niewielkim dodatnim wynikiem finansowy.

Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, przebiegało bez zakłóceń, było to zwyczajne zebranie, na którym głosowano, uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe, przeznaczenie zysku na fundusz statutowy, absolutorium dla zarządu i narody specjalnej dla Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

W dyskusji podniesione zostało organizowanie szkoleń i innych działań związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia, którego potencjał wiedzy fachowej jego członków należy wykorzystać. Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, nie załatwi tej potrzeby szkolenia u podstaw, uczestników rynku, należy więc organizować jednodniowe szkolenia podstawowe dla zarządzających magazynami. Inna sprawa są szkolenia dla montażystów regałów, które tez należy przeprowadzić, w tej materii Komitet Techniczny Regałów ma przygotować opinię o wykorzystaniu istniejących na rynku narzędzi celem ich implementacji na potrzeby szkoleń.

Walne Zebranie Członków zobligowało zarząd do zorganizowania omawianych szkoleń, które będą wnosiły nową jakość w efektywności i bezpieczeństwie pracy, co jest statutowym działanie Stowarzyszenia.

Administrator