2 czerwca 2014

W dniu 28 maja br. w Topoli Królewskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. WZSWC było zebraniem, na którym wybrano nowe władze  PSTM, w zebraniu uczestniczyło 12 członków Stowarzyszenia.

Podjęto siedem uchwał o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, wynikiem czego powołane zostały nowe władze Stowarzyszenia.

Powołano Zarząd Stowarzyszenia składający się z trzech osób:

 1. Andrzej Szymkiewicz – Prezes Zarządu,
 2. Marcin Olejnik – Wiceprezes Zarządu,
 3. Marcin Kozłowski – Skarbnik Zarządu.

Powołano Komisję Rewizyjną składającą się z pięciu osób:

 1. Jacek Kuśnierczak – przewodniczący
 2. Krzysztof Polesiak – członek
 3. Ruben Nooitgedagt – członek
 4. Artur Skorupa – członek
 5. Marcin Bajson – członek

Powołano Sąd Koleżeński składający się z pięciu osób:

 1. Mariusz Szewczyk – przewodniczący
 2. Grzegorz Zwoliński – członek
 3. Wiesław Staniuk – członek
 4. Grzegorz Szkultecki – członek
 5. Roma Dudzińska – członek

Na zebraniu poruszony został temat I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie,  jest wstępna umowa z targami  na zorganizowanie tego wydarzenia na tragach TAROPAK (plan i szkic stoiska). Ostatecznie, uzgodniono, że każdy z członków, prześle propozycje zagospodarowania czterech dnie targów i wizje obecności swojej firmy na I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie.

Misja Stowarzyszenia jest między innymi rozwijanie dobrych praktyk również w dziedzinie bezpieczeństwa w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia członków Stowarzyszenia staje się, naturalna koleją rzeczy, szkolenia, warsztaty oraz konferencje, są takim miejscem, gdzie ta wiedzę można wykorzystać, z korzyścią dla środowiska.

 

Admin.