2 lipca 2018

Hotel Korona Palace w Leźnicy Wielkiej, po raz kolejny gościł uczestników  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. W dniu 22.06.2016 roku , podsumowany został  kolejny rok działalności Stowarzyszenia i wybrano nowe władze. W głosowaniach brało udział 16 członków, a wymagana prawem większość wynosiła 14 członków głosujących.

Czas szybko mija,  a kolejny rok od założenia Stowarzyszenia zapisał się nową aktywnością na rynku, wpisując się trwale w świadomość jego uczestników. Organizowane szkolenia specjalistów PRSES, na trwale zagościły w kalendarzu branżowych imprez. Zaangażowanie członków w przygotowanie programu szkoleń – który jest wysoko oceniany w środowisku,  stanowi o edukacyjnym sukcesie szkoleń, które wpisane są w działalność statutową Stowarzyszenia.

Sprawozdanie zarządu podsumowywało działalności Stowarzyszenia w minionym 2017 roku, który oprócz sukcesów związanych ze szkoleniami, uświadomił twardą rzeczywistość finansową z którą trzeba było się zmierzyć. Stowarzyszenie jest z każdym rokiem silniejszą organizacją, która pomimo bardzo dużego obciążenia pracą zawodową członków, konsekwentnie buduje tożsamość kompetentnej grupy specjalistów. Szkolenia specjalistów PRSES potwierdzają kompetencja naszej organizacji w tworzeniu nowych struktur kontrolnych  bezpiecznej pracy w magazynie. Będziemy rozwijać te struktury, ponieważ ich brak zwiększa ryzyko wypadku w magazynach.

Członkowie obecni na WZSWC dyskutowali o nowych kompetencjach Stowarzyszenia, które będą miały znaczący wpływ na jakość użytkowania regałów magazynowych. Wskazali dziedziny w których te kompetencje mogą mieć istotny wpływ na rynek, co jest wpisane w misję naszego Stowarzyszenia. Postanowiono trzem naszym kolegom  Marcinowi Olejnikowi, Marcinowi Bajsonowi oraz Tomaszowi Chojnackiemu, nadać tytułu Inspektora PSTM, tym samym stworzyły się podstawy do rozpoczęcia przygotowań do organizacji i prowadzenia szkoleń dla Inspektorów PRSES.

Walne Zebranie Sprawozdawco-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, wybrało nowe władze. W głosowaniach jawnych wybrano nowy trzyosobowy skład Zarządu Stowarzyszenia, pięcioosobową Komisje Rewizyjną oraz pięcioosobowy Sad Koleżeński. Pełne składy wybranych władz znajdują się w zakładkach strony internetowej.

Admin