3 sierpnia 2015

W Warszawie, dnia 28 lipca 2015 roku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym omawiane zostały poruszone podczas Walnego Zebrania Członków tematy. WZC zobligowało zarząd Stowarzyszenia do przygotowania meritum i organizacji szkoleń dla montażystów regałów, które są ważne dla wszystkich uczestników rynku logistycznego, a w szczególności dla członków zaangażowanych w procesy dostaw regałów. Koncepcja pierwszych szkoleń dla firm montażowych współpracujących z członkami wspierającymi jest najlepszym rozwiązaniem, które może przyczynić się do szerszych działań na rynku. Okres wakacyjny nie sprzyja takim działaniom, więc prace ruszą we wrześniu.

W porządku zebrania był punkt poświęcony ciekawej inicjatywie szkoleń dla inspektorów PIP, pierwsza rozmowa już się odbyła i we wrześniu odbędzie się pierwsze szkolenie dla inspektorów PIP w Poznaniu. Terminy zostaną uzgodnione pod koniec sierpnia, jest więc trochę czasu na przygotowanie merytoryczne, to szkolenie realizowane będzie wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym EPAL, to pierwsza taka forma współpracy z inna organizacja działająca na rynku logistycznym. Korzyści płynących z tej współpracy należy spodziewać się w niedalekiej przyszłości, kiedy zakładany rytm szkoleniowy nabierze właściwego charakteru.

Podsumowana została organizacja II Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, które odbywało się podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle w Poznaniu. Impreza zakończyła się sukcesem i jest coraz więcej chętnych do współdziałania i uczestnictwa, więc w przyszłym roku należy przygotować ją z większym rozmachem, gdyż jest wiele zapytań od uczestników jaki i potencjalnych partnerów.

Zakończyła się kadencja działalności Komitetu Technicznego Regałów, który pełni funkcje doradczą dla zarządu, postanowiono zwiększyć skład KTR do sześciu członków – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i czterech konsultantów, podjęto stosowne uchwały.

Uchwałą nr 5/2015 roku, powołany został Komitet Techniczny Regałów, w składzie:

     Przewodniczący – Wojciech Dębski,

     Wiceprzewodniczący – Ruben Nooitgedagt,

     Konsultant – Wiesław Staniuk,

     Konsultant – Jacek Kuśnierczak

     Konsultant – Marcin Olejnik

     Konsultant – Tomasz Chojnacki

Komitet Techniczny Regałów, swój pierwszy okres kadencyjny miał nieco zaburzony, z różnych względów jego aktywność była „sinusoidalna”, niemniej zarząd pozytywnie ocenia działalność tej doradczej komórki. Nowy zespół czeka wiele pracy, gdyż coraz więcej problemów i zapytań z ryku otrzymują członkowie i zarząd stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że aktywność członków KTR będzie inspiracja do działań wszystkich członków Stowarzyszenia na rzecz budowy jego wizerunku i kompetencji na rynku.

Admin.