12 lipca 2023
Pobierz PDF (136,5 KB) Otwórz

„Systemy składowania użytkowane na zewnątrz”

Niniejszy dokument ma na celu zwrócić uwagę na szczególne wymagania jakie należy stawiać systemom składowania narażonym na oddziaływania klimatyczne (wiatr i śnieg).